Eser Başvurusu / İletişim

Eser Alımı Yönergeler

  • Eserler Türkçe, Word formatında, Times New Roman 12 punto, 1,5 satır aralığında olmalıdır. Yazım kılavuzu olarak Türk Dil Kurumu (TDK) esas alınır. Eserlerinizi sosyal medya ve internet sitemizde duyurulan tarihler içerisinde gönderebilirsiniz.
  • Eserlerinizin ilk uğrağı “Editör Masası”dır. Eserlerin incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde editörlük desteğiyle düzenlenmesi bu masanın sorumluluğundadır. Yayımlanmaya uygun bulunanlar bu sürecin ardından “Yayın Kurulu” önüne çıkarılır. Yayın Kurulumuzun onayından geçtikten sonra, e-mail üzerinden haber verilerek sıraya alınır, aynı ay veya takip eden ay içerisinde yayımlanır.
  • Eserler için sahibinden posta kutusundaki subject (konu) bölümünde ad, soyad, eser adı, eser türü belirtmesi ve kısa bir özgeçmiş göndermesi istenir. Tek seferde birden fazla eser gönderimi kabul edilmez. Dergiye gönderilen eserler için telif ödenmez.
  • Yayımlanan veya yayımlanacağına dair bilgi verilen eserler üzerinde sonradan hiçbir değişikliğe gidilemez ve eserlerin dergiden çıkartılması istenemez.
  • Yayımlanan eserlerin her türlü hukukî sorumluluğu yazarına aittir. “Lento Dergi” bu konuda sorumluluk kabul etmez.

Eser Başvurusu

Eser Başvurusu


İletişim

İletişim