Hakkımızda

Lento Dergi, her ay yeni konulara odaklanan ve her gün güncellenen bir e-dergi formatında www.lentodergi.com adresinde yayımlanır. Sene sonlarında dergimizde o sene içerisinde yayımlanmış ve beğeni toplamış eserlerle, ustaların eserlerinden oluşan matbu (basılı) “Lento Seçki Sayısı”, kitapçılardaki yerini alır.

Yaşamı Dansa Kaldırmak!

Nietzsche Tan Kızıllığı’ında, Lento’nun arkadaşı olduğunu yazar. Filolog dediğin budur filozofa göre. Kelimelere telaşsız yaklaşan. Yavaşça acele etmektir Lento, telaşsızlık. Hızdan vareste olmak. Yaşamı bilinç dansa kaldırır Lento’da. Hızla çeviklik arasındaki farka benzetilebilir bu. Hız için düşünceye gereksinilmez. Yüz metreyi dokuz saniyede koşan atlet, hızlıdır. Çeviklik ise düşüncenin yön verdiği, bilincin, yontucu tavrıyla hızı şekillendirdiği evredir. Yaşamın onulmaz akışını, salınımlarla yoran, akamete uğratan… Lento virgüldür. Durmayan ama soluk aldıran. Yaşamak, tesviyeye uğramaktır. Kendine özgü yanları budamak, aynılaşmak. Modern insan, beğeni peşinde koşadurur. Beğeni, benzemektir. Kendine benzeyeni beğenme veya beğendiğine benzeme eğilimindedir insan. Lento, farklılıkların bir aradalığına diker sancağını. Modern zamanlar, hayallerin ardında dört nala zamanlardır. Lento, peşi sıra koşmaz. Hayallerle birlikte yolculuğa çıkar. Yolcudur Lento, öte yandan yolun kendisi. Bir yılı aşkın süredir dijital bir yolu tutan Lento Dergi, cisimleşerek okurun parmak izine karışıyor. 2020 yılının 19 Mayıs’ında kurulan DDI Akademi’nin kanatlarında, kabuğunu çatlatıyor. Yolculuğun sonrasına, sen de dahil oluyorsun Lento okur!

Dağhan Dönmez

 

Abonelik Formu

Yeni haber ve yazılarımızdan haberdar olmak için ücretsiz abonelik formumuzu doldurabiliriz.

 

 

Ekibimiz

İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Dağhan Dönmez

Yazı İşleri Sorumlusu

Cansu Kemiksiz

Editör

Aziza Rüya

Basın Danışmanı

Murat Erdin

Görsel Yönetmen

Ege Pulat

Site Sorumlusu

Can Uncuoğlu