U Dönüşü

Duvarda giz
Pencerede telaş
Sokakta susku
Sende şehvetin arsız kuytusu
Dil!

Çarşafta iz
Camda titreyiş
Gecede uyku
Kasıklarında dinmeyen uğultu
Lal!

Eşikte adım
Sofada kımıltı
Ağzında pusu
Ve erkeklerin buğusu
Git!

Yastıkta kan
Bedende pas
Fikrimde kısas
Yatağında çürümenin kokusu
Sus!

Usulca kurulmak Çınaraltı’na
Zahitçe inanmak yalanına
Kal!

Yorum bırakın