Ah

Rasyonalite, normalite ve rutinler abidesi

Kirli sarı bir adam büstü gibi

Aşırılık yok, haşa!

                                        Doğular doğuya

Batılar batıya

Bayan Doğru ve Bay Titrek için

İçki de içmiyor ne biçim Çinli

Bir Kalkan yatıyor oysa mutfakta 

Uslu bir kedi gibi

Rakım nerede benim diyor

İki olsun buzu

Miyav

Al sana bir şiir daha

Şiirden bol ne var

Yeter ki bir dokun 

Bin ah değil tek bir ah

Ama öyle bir ah