Pınar Nurhan

İktidarın Dildeki Yeri

Özet Bu çalışmanın amacı, tarih yazımında erkeğin, erkek egemen zihniyetin belirleyiciliğini göstermektir. Böyle bir tarih bilgisinin yarattığı gelenekle nasıl mücadele edilebileceğini post-feminist ve post-modernist yapı sökümcü okumalar vasıtasıyla araştırmaktır. Kadının henüz tarih sahnesinde var olmayışından hareketle kendi dilini, yazınsallığını kurma ediminde aşması gereken kodları tartışmaya açmaktır. Kendimizden başlayarak dilde yerleşmiş eril söylemle yüzleşmeye davettir. Psikanalitik …

İktidarın Dildeki Yeri Devamı »

Türkiye’de Aile ve Mahrem

 1960’lardan sonra modernleşme çabası içindeki Türkiye’nin kentlerde yaşayan orta sınıf (küçük burjuva) ideolojisinde şekillenen aile yaşamına odaklanacağım. Bunu yaparken sosyolojik imgelem oluşturması bakımından dönemin edebiyat eserlerinden faydalanacağım. Aile ve mahrem meselesinde kurumsal belirlenimler ve tanımlamalara göre değil daha çok içeriden, insansal yaşantıya odaklanmaya çalışacağım. Mahrem ve kamusal arasındaki şeffaf perdeyi ya da bir kapı eşiği …

Türkiye’de Aile ve Mahrem Devamı »